Stefan Lagnevall

Infrastruktur/supporttekniker

Om Stefan

Stefan har lång erfarenhet inom IT branchen med allt från drift till  supportarbete, projekt datorhårdvara och nätverk. Stefan är personen som älskar att hjälpa användarna och alltid ställer frågan om det är något mer som han kan göra efter att han löst användrens problem.
Stefan brinner för att lära sig nya saker, utbilda andra  och tar gärna rollen som mentor.Tidigare Erfarenheter

Print tekniker

Västra Götalands regionen- Digital arbetsplats

2021-05 --

Stefan har arbetat med printdriften i andra linjen. I uppdraget har han haft hand om allt från felsökning av skrivare till windows server plattformen och VGRs printplattform VGR print.
Använda kunskaper: Printer, Windows server windows client, Active directory, Cirrato, HP, VGR Print


Onsite tekniker

Swedish match

2020--2021-05

Användarsupport, skrivare, datorer och smarttelefoner, problem för kunder som inkommer via bolagets eller kundernas ärendesystem eller efter direktkontakt.

Använda kunskaper: Windows 7, Windows 10, Exchange, Active Directory, Microsoft Azure.


On-site tekniker

Volvo Cars

2007-2020

Stefan arbetade under dessa år som on-site supporttekniker. Arbetet gick ut på att lösa supportärenden som skapats och beställts i de interna ärendehanteringssystemen, bland annat Girs och Service Now. Arbetet omfattade support av mjuk- och hårdvara för persondatorer med kringutrustning, exempelvis skrivare och smartphones. Problemen löstes via fjärrstyrning på dator eller på plats hos användaren.


Nätverkstekniker

Volvo Cars

0609-0611

Stefan arbetade med att dokumentera befintligt nätverk på Volvo Cars, i syfte att få en översikt av bolagets server- och nätverksfunktioner och för att föreslå och åstadkomma förbättrad resursallokering.


IT ansvarig

Greenfish AB

0308-0411

Stefan påbörjade arbetet på Greenfish med utbildning, användarsupport, konsultation och problemlösning.
Han fick sedan förtroendet att ta rolen dom IT-ansvarig. I rollen utvecklade och implementerade han bland annat ett nytt datornätverk samt ettPLC-system.


Kompetenser & erfarenheter

Support
Windows 10
Active Directory
Office 365
Windows server (2016-)
TeamViewer
Linux
Print
Drupal
UX Guidelines
Powershell
Networking
Cisco Routing & Switching
Juniper Routing & Switching

Utbildning & Certifiering

0209-0303 Nätverksteknik Cisco /GTU Utbildning.
CCNA-Academy certifiering.
0008-0012 Hisingens Vuxengymnasium
Datorteknisk påbyggnadsutbildning.
98-99 SwIT
Digital mediaproduktion. Utbildning till systemadministratör.
97-98 Göteborgs universitet
Ett år på Datavetenskapligt program.

96-97 Komvux Tornedalsskolan
Tekniskt Basår omfattande Fysik, Kemi, Matematik.
94-95 Värnplikt
S3 Boden; Skyddsvakt.
91-92 Tornedalsskolan Haparanda
Tvåårig teleteknisk utbildning.