Markus Sämgård

Infrastrukturtekniker

Om Markus

Markus har ett brett tekniskt kunnande när det gäller de flesta Microsoft miljöer, allt från virtualisering till webbplattformar . Det är dock inom applikation, SCCM, Windows Server och Active Directory som Markus har sin spets.

Han är en konsult som under sina år skaffat sig en bred erfarenhet av både drift och projekt i såväl stora som små miljöer.

Markus är lätt att samarbeta med och trivs i grupp, men är även självgående och löser sina arbetsuppgifter snabbt och säkert med mycket goda vitsord från våra kunder.Tidigare erfarenheter

Infrastrukturtekniker IT-Drift

Västra götalandsregionen

2021-10-04 -- Pågående

I uppdraget arbetar Markus primärt med drift & övervakning av befintlig infrastruktur, system, tjänster, server, databas och kommunikation. Felsökning och åtgärder kopplat till övervakningslarm eller via ärenden i VGRs ärendehanteringssystem. Han kan vid behov bli delaktig i kundensarbete med ständiga förbättringar där fokus ligger på att penetrera problem, ta fram permanenta lösningar och dokumentation. I uppdraget är Markus även delaktig i VGR IT:s patchhantering som sker en gång per månad.


Systemförvaltare/Licensserverförvaltare

Ringhals kärnkraftverk

Juni 2014 – September 2021

Markus arbetar som förvaltare utav cirka 65st CAE applikationer (Computer Aided Engineering) för Ringhals kärnkraftverk.
Uppdraget innebär hög sekretess samt grundlig dokumentation, många analyser, tester, anpassningar/begränsningar som genomförs före en installationsinstruktion skapas.
Han arbetar även som licenstjänsttekniker globalt åt Vattenfall AB, i rollen som licenstekniker arbetat Markus med att ta ut statistik, supportera paketerare, uppgradering utav licenshanterare.

Primära uppgifter inom uppdraget var:
● Förvalta utpekade programvaror (cirka 65)
● Uppgradera prioriterad programvara.
● Hantera licensuppgraderingar från flertal leverantörer.
● Hantera ärenden som inkommer from second-line support.
● Dokumentera lösningar.

Tekniker som använts: Applikation, PTC, Smarteam, Windows server, SCCM, AD, AutoDesk


IT Tekniker

Ringhals kärnkraftverk

Mars 2014 – Juni 2016

Markus arbetade som Onsite tekniker med felsökning och installation av både mjuk och hårdvara.
Arbetat mycket via SCCM och AD, till viss del även med powershell.
Till viss del även assisterat Servicedesk när de haft behov utav förstärkning,
Hade hand om migrering utav mobilmaillösnings från Active Sync till Secure Sync (Good for Enterprise) för Ringhals samtliga användare (ca 1200 klienter)

Primära uppgifter inom uppdraget var:
● Analysera och åtgärda problem som kommer in från Service Desk.
● Dokumentera lösningar.
● Felsöka skrivare

Tekniker som använts: Windows klient, SCCM, AD, skrivare


Migration specialist/Problem manager

Getinge AB

Juli 2011 – Mars 2014

Uppdraget innebar bland annat migration från Windows XP till Windows 7, Lotus Notes och Exchange till Office365 samt ett nytt gemensamt Active Directory.

Efter införandet av klienten arbetade Markus som migrationsteknikerspecialist, där han bland annat skapade processcheman till olika migrationsscenarion, han var även direkt stöd för de andra migreringsteknikerna, såväl nationellt som internationellt.

Primära uppgifter inom uppdraget var:
● Skapa och testa ny klientplattform.
● Migrationsteknikerspecialist.
● Agera som Single Point Of Contact för tekniska problem vid ledningsproblem eller tekniska problem.
● Problem Manager enligt ITIL


Problem Manager

Getinge AB

2013-2014

I rollen som Problem Manager tog Markus fram återkommande incidenter, lyfta dem som ett problem samt förbygga så att de ej upprepades.


Klienttekniker

Getinge AB

Februari 2009 – Juni 2011

Markus ingick i ett team som hanterade driften för den lokala IT-miljön.
I det dagliga arbetet hanterad de cirka 600 klienter, mobiltelefoner (primärt BlackBerry, Android och IOS), skrivare och till viss del nätverk.

Han arbetade även via fjärrsupport för Norge och Danmark, samt viss assistans för lokal IT-avdelningar på andra platser runtom i världen.

Primära uppgifter inom uppdraget var:
● Analysera och åtgärda problem som kommer in via telefon, mail eller direktkontakt.
● Dokumentera lösningar
● Assistera andra lokala IT-avdelningar


Servicedesktekniker

VCC (Volvo Cars Company)

April 2008 – Februari 2009

Markus arbetade som 1st line helpdesk tekniker för VCC (Volvo Cars Company) där han supporterade alla deras interna system.

Primära uppgifter inom uppdraget var:
● Ta emot/lös supportsamtal från olika länder
● Dokumentera användarens information, samt lösning.
● Samla in så mycket information som möjligt om problemet och eskalera till lämplig mottagargrupp.


Kompetenser & erfarenheter

Windows server
Office 365
Active Directory
SCCM
LMTools
Exchange
Powershell
Vmware
Windows 7
Windows 10
Ansys
ITIL
PTC
Autodesk
Matlab

Språk:
Svenska, modersmål
Engelska, avancerad

Utbildning & Certifiering

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices, Addskills Cornerstone 2018